Ingeniør & TeknologiListen i IDA

Resultater

Som en af de store lister i IDA, har vi siden oprettelsen kæmpet og lykkedes med:.

 • Vi har sikret lavt kontingent
 • Sikret at medlemsaktiviteter er drevet af og for medlemmerne.
 • Sikret mange tilbud til dig.
 • Professionel service fra en kompetent administration om dine ansættelsesforhold.
 • Og sikret at IDA er tilstede i hele landet.

Ved valget i 2019 fik vi valgt syv personer til IDA’s repræsentantskab:

 • Bo Skovgaard Christensen, Region Nordsjælland
 • Aske Guldberg, Region København
 • Anne Tipsmark Ottosen, Region Fyn
 • Christina Kiær, Region Østjylland
 • Erik Nicolaisen, Region Nord
 • Rikke Gramstrup Jensen, Region Vestjylland
 • Lone Thyme Ørnstrup, Region Vestjylland

Udpegninger

 • Christina Kiær er udepeget til
  IDAs Hovedbestyrelse
  IDAs forretningsudvalg
  Tovholder på arbejdsgruppen for Etik
 • Aske Guldberg er udpeget til
  IDAs Hovedbestyrelse
  Tovholder på arbejdsgruppen for Cirkulær Økonomi
 • Erik Nicolaisen er udpeget til
  Medlem af Ansattes Råd
  Medlem af IDAs Valgudvalg
 • Jan Timmermann er udpeget til
  Medlem af udvalget for IDAs struktur
  Medlem af Erhvervs og vækstudvalget

Kandidaternes tillidsposter

Medlem af Selskabernes Koordineringsudvalg (SKU):

Medlem af Koordineringsudvalget for regionerne (KUR):

 • Stefan Overby Stamm, IDA Østjylland – Formand
 • Heidi Gade Andersen, IDA Vestjylland – Formand
 • Heidi Gade Andersen, Formand for KUR

Vores kandidater deltager i IDAs Ekspertpanel:

Annette Vibeke Lotz Ekspert i kvalitetssikring af it-udviklingsprojekter

Kåre Løvgren It-teknisk ekspert

Aske Guldberg Ekspert i genanvendelse

Jørn Guldberg it-sikkerhedsekspert