Politik og Mærkesager

Mission
“En stemme på Ingeniør & TeknologiListen er en stemme for de frivilliges indflydelse i IDA”

  • Ingeniør & TeknologiListen er listen for faglighed. Vores DNA er den fælles passion for teknologi i alle dets mange facetter. Listen er for alle STEMI (Science, Technologi, Engineering, Mathematics and IT) uddannede, der deler vores faglige stolthed og ønsket om et stærkt netværk med vores ligesindede. Ingeniør & TeknologiListen er listen, der har fokus på medlemmernes uddannelse og udvikling gennem hele livet.    ​
  • Vi er listen, der støtter de frivillige i IDA. De frivillige som hvert år holder over 3.000 arrangementer, både lokale netværksarrangementer, der samler Ingeniørerne i lokalområdet og “cutting edge” tekniske oplæg indenfor alle fagområder.​
  • Ingeniør & TeknologiListen arbejder for at tiltrække medlemmer med forskellige kompetencer og fagligheder til at skabe en fælles, stærk identitet gennem vore aktiviteter, der dels favner vidt, og som styrker Ingeniør & TeknologiListens sammenhængskraft. ​
  • Vi arbejder for at fastholde og videreudvikle IDA’s mange attraktive medlemstilbud, og holde kontingentet lavt.

Mærkesager

IDA skal hjælpe til at sikre medlemmerne en høj faglig, innovativ standard.

​IDA’s medlemmer er stolte af deres profession og høje faglighed. IDA skal derfor være et forum for medlemmernes fortsatte uddannelse, udvikling og innovationsevne.​​

IDA skal sikre, at man kan tilbyde medlemmerne livslang efteruddannelse – i alle regioner i Danmark og digitalt til medlemmer i hele verden. ​​

Medlemmer, der til enhver tid er opdateret på det tekniske og naturvidenskabelige område, giver respekt for medlemmernes faglighed, og sikrer en høj employability.​

IDA skal fokusere på Fagtekniske og regionale netværk.​

​​IDA har et unikt aktiv gennem de fagtekniske og regionale netværk, der udbyder faglige og sociale arrangementer i hele landet. IDA skal pleje ram-merne for det frivillige arbejde i foreningen. ​

​Det fagtekniske arbejde og regionerne styrkes både ved at styrke de eksisterende netværk, men også ved at udvikle nye netværk for de nyeste tekniske fokusområder, fx kunne der ønskes et IDA-Klimatech, IDA-Machine Learning, IDA-Geotek og IDA-Robotteknik, der vil skabe net-værksmuligheder for alle medlemsgrupper.​​

IDA skal styrke de enkelte netværk ved at udbyg-ge samarbejdet med fx foredragsholdere fra universiteter og virksomheder – og med øget støtte fra de ansatte koordinatorer.

IDA skal påvirke den teknologiske debat i samfundet med løsninger og viden.

​​IDA skal være en faktabaseret ”teknologisk tænketank” – der kommer med objektive og videnskabelige holdninger til teknologiske udfordringer og muligheder. ​

​IDAs medlemmer har den viden, der skal til for at løse tidens brændende udfordringer – og evner forpligter.​

​IDA skal spille ind med løsninger på tidens problemstillinger som klima, bæredygtighed, privacy og biodiversitet.

IDA skal påvirke den teknologiske debat i samfundet med løsninger og viden.​​

IDA skal være en faktabaseret ”teknologisk tænketank” – der kommer med objektive og videnskabelige holdninger til teknologiske udfordringer og muligheder. ​

​IDAs medlemmer har den viden, der skal til for at løse tidens brændende udfordringer – og evner forpligter.​

IDA skal spille ind med løsninger på tidens problemstillinger som klima, bæredygtighed, privacy og biodiversitet.

IDA for medlemmer der har ledelsestalent.

​​Mange IDA-medlemmer har ledelsestalent og ser ledelse som en naturlig karrierevej. De kommer derfor naturligt til at varetage ledelsesopgaver gennem hele eller dele af deres arbejdsliv.​

​IDA skal være der for dem i overgangen fra specialister til ledere og i deres lederkarriere, med ledelsestræning, leder-netværk og karriererådgivning.

IDA for dem der kan og vil selv.

​IDA’s medlemmer skaber fremtidens virksomheder, som selvstændige, iværksættere og startups.​

​​IDA skal være en stærk partner, der tilbyder netværk og en guide til dem, som kan og vil selv, både som selvstændige, som startups og som kombinatører, der både har en ansættelse og er selvstændig. 

IDA er en forening af aktive frivillige.

​​IDA skal altid være tæt på sine medlemmer og den politiske ledelse skal afspejle medlemmerne. ​

Så få politikere som muligt skal være lønnede af IDA, så det sikres, at beslutningerne tages af personer, der er en del af verden uden for IDA. ​

Kun på den måde kan IDA forblive relevant for alle sine medlemmer.

IDA er for alle medlemmerne.

​IDA skal arbejde for, at medlemmerne, på trods af vores forskellige baggrunde, skaber en fælles identitet gennem vores aktiviteter, netværk og erfaringer.​

​IDA skal inkludere alle med teknisk passion ved at vise åbenhed og tolerance. Dette vil styrke IDA’s identitet og øge IDA’s sammenhængskraft.

IDA i hele verden og hele landet.

​​De teknologiske og digitale muligheder giver fantastiske muligheder for en faglig forening som IDA.​

IDA skal fortsat bestå decentralt og være stærk i alle landets regioner og samtidig favne mulighederne i de nye mødeformer. ​​

Medlemmerne skal sættes fri til at vælge mellem de mere end 3.000 arrangementer i hele Danmark – om det er fysisk eller virtuelt. ​​

Tid, behov og nysgerrighed bliver beslutnings-parametre mere end afstand og tidspunkt, når IDA forstår at udbyde kombinationen som det bedste fra begge verdener – der også gør os lidt grønnere.